فوق روان کننده کاهنده آب

9 / 10
از 10 کاربر

شرح

SA-PC 400N فوق روان کنندهای با خاصیت حفظ اسلامپ بالا و خاصیت کاهندگی آب بالا بر پایه پلیمرهای کربوکسیلاتی چندگانه بوده و منطبق بر استانداردهای ASTM C494-16 نوع G و 2930 ایران است. از این محصول علاوه بر ساخت بتنهای خاص همانند بتن پرتوان و بتن خودتراکم و کسب خواص مکانیکی و رئولوژی مربوطه، میتوان در مقادیر کم به منظور افزایش کارایی و پمپ پذیری در ساخت بتن های معمول استفاده نمود. این محصول علاوه بر حفظ کارایی فوق العاده بتن تازه، از قدرت روان کنندگی بالایی نیز برخوردار است که در نتیجه میتوان از آن برای ساخت بتن های توانمند در شرایط آب و هوایی گرم و همچنین در شرایط بتن ریزی با فاصله حمل طولانی قابل استفاده است. از ویژگی های عمده این افزودنی عملکرد موثر آن در نسبتهای آب به سیمان در حدود 30 درصد می باشد که علاوه بر حفظ کارایی در ساخت بتن های توانمند و دیگر انواع بتن های ویژه کاربردی میباشد.

ویژگی سری محصولات  SA-PC مقاومت بالادر برابر جداشدگی ذرات و آب انداختگی بوده و لذا بتن ساخته شده با آنها از قوام بالایی برخوردار می باشد

نحوه مصرف 

مقدار پیشنهادی مصرف بین 0/1 الی 0/7 کیلوگرم برای هر 100 کیلوگرم مواد سیمانی می باشد. مقدار بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمایشات موردی و با در نظر داشتن شرایط محلی موثر بر کارایی مخلوط و خصوصیات مکانیکی و رئولوژی مورد نیاز قابل تعیین است. پیشنهاد می گردد که قبل از اضافه کردن  SA-PC400Nبه مخلوط بتن، با آب اختلاط مخلوط گردد. حداقل 5 دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در بچینگ پس از اضافه کردن این محصول در مرحله نهایی اختلاط و تا حصول به یک مخلوط همگن ادامه یابد.

کاربرد

  • بتن ریزی در هوای گرم
  • انواع پوزولانها
  • بتن آماده
  • قطعات پیش ساخته
  • بتن خودتراکم (SCC)
  • بتن توانمند (HPC)

بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه میگردد:

  • گالن 20 و10 لیتری
  • 1000 IBC لیتری