فوق روان کننده حافظ اسلامپ

9 / 10
از 12 کاربر

شرح

 SA-PC 300R فوق روان کنندهای با خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالا بر پایه پلیمرهای کربکسیلاتی چندگانه و منطبق بر استانداردهای ASTM C494-16 نوع G و 2930 ایران است. این محصول علاوه بر حفظ کارایی فوق العاده بتن تازه، از قدرت روان کنندگی بالایی نیز برخوردار است. خاصیت حفظ اسلامپ بسیار بالایی این محصول موجب شده است تا بتوان از این محصول برای ساخت بتن های توانمند در شرایط آب و هوایی گرم و همچنین در شرایط بتن ریزی با فاصله حمل طولانی استفاده نمود. بر اساس آزمایشات مختلف بر روی سیمان های معتبر تولیدی کشور، کاربرد افزودنی SA-PC 300R موجب بیش از %80  حفظ اسالمپ بتن به مدت 120 دقیقه می گردد.

این محصول بسیار اقتصادی بوده و ویژگی این محصول مقاومت بالا در برابر جداشدگی ذرات و آب انداختگی است و لذا بتن ساخته شده با این محصول از قوام بالایی برخوردار می باشد.

نحوه مصرف 

مقدار پیشنهادی مصرف بین 0/3 تا 0/8کیلوگرم برای هر 100 کیلوگرم مواد سیمانی می باشد. مقدار بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمایشات موردی و با در نظر داشتن شرایط محلی موثر بر کارایی مخلوط و خصوصیات مکانیکی و رئولوژی مورد نیاز قابل تعیین است. پیشنهاد می گردد که قبل از اضافه کردن SA-PC 300R به مخلوط بتن، با آب اختلاط مخلوط گردد. حداقل 5 دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در بچینگ پس از اضافه کردن این محصول در مرحله نهایی اختلاط و تا حصول به یک مخلوط همگن ادامه یابد. بتن تازه ساخته شده با این محصول دارای 60 الی 150 دقیقه حفظ اسلامپ می باشد که این مدت زمان به دوز مصرفی، طرح اختلاط، شرایط محیطی، نسبت آب به سیمان و نوع سیمان مصرفی بستگی دارد.

کاربرد

  • بتن ریزی در هوای گرم
  • بتن ریزی با فواصل حمل طولانی
  • قطعات پیش ساخته
  • بتن خودتراکم (SCC)
  • بتن توانمند (HPC)

بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه میگردد:

  • گالن 20 و10 لیتری