فوق روان کننده کاهنده آب

9 / 10
از 10 کاربر

 SA-PC 300Nفوق روان کنندهای با خاصیت کاهندگی آب بتن بر پایه پلیمرهای کربکسیلاتی چندگانه و منطبق بر استانداردهای ASTM C494-16 نوع B,D,G و 2930 ایران است. این ماده ذرات ریز موجود در بتن را به خوبی پخش کرده و سبب می شود تا آب مجود در بتن به نحوه موثرتری عمل کند. یکی از مهمترین خصوصیات این نوع افزودنی افزایش کارایی چشمگیر بتن و چسبندگی آرماتور به بتن می باشد. با توجه به اینکه این افزودنی کارایی بتن را افزایش می دهد لذا کاهش پدیده خزش و افزایش دوام بتن نیز دور از انتظار نخواهد بود.

 

این محصول بسیار اقتصادی بوده و ویژگی این محصول مقاومت بالا در برابر جداشدگی ذرات و آب انداختگی است و لذا بتن ساخته شده با این محصول از قوام بالایی برخوردار می باشد.

کاتالوگ