ضدیخ بتن مسلح

9 / 10
از 7 کاربر

شرح

Fitcold  محصولی است که برای بتن مسلح و به منظور بتن ریزی در شرایط آب و هوایی انجماد طراحی شده است. این محصول فاقد یون کلرید میباشد و دارای خاصیت زودگیری میباشد. بتن تازه باید در برابر آثار ویرانگر یخزدگی محافظت شود. بتنی که حتی یک بار در سنین اولیه یخ زده باشد، در مقایسه با بتنی که یخ نزده است، به مقاومت کمتری میرسد و نیز آب بند نخواهد بود. برای جلوگیری از ترک خوردگی در یک چرخه ذوب و انجماد، بتن باید به مقاومت فشاری حداقل 45/3  MPa برسد.

در بتن ریزی در شرایط هوای سرد و یخبندان دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول ساخت بتن با دمای مناسب، بتن ریزی در زمان مناسب و به ویژه انجام عملیات عمل آوری بتن برای جلوگیری از کاهش دمای بتن در سنین اولیه به دمای کمتر از 4 ˚C  میباشد. نکته دوم استفاده از افزودنی های بتن همانند ضدیخ زودگیرکننده برای جلوگیری از یخ زدگی آب موجود در بتن و پیشگیری از ترک خوردگی در سنین اولیه است.

Fitcold  با عنوان ضد یخ بتن مسلح دارای دو خاصیت زیر است:

  • این افزودنی با افزایش غلظت یونهای آزاد در آب بتن تازه باعث کاهش نقطه انجماد آب شده و آستانه یخزدگی آب موجود در بتن را کاهش میدهد.
این محصول با خاصیت زودگیری روند گیرش و سخت شدگی بتن را تسریع کرده و رسیدن به مقاومت حداقل برای ممانعت از ترک خوردگی در یک چرخه انجماد و ذوب را سرعت میبخشد. همچنین امکان قالب برداری در بازه زمانی کمتری نسبت به بتن فاقد افزودنی را مهیا میسازد.

نحوه مصرف

بسته به دمای محیط در زمان بتنریزی و همچنین عیار و نوع سیمان توصیه میشود که 3 تا 6 لیتر از این محصول به یک متر مکعب بتن افزوده شود. به علت خاصیت زودگیری مطلوب است که   Fitcold  در محل کارگاه به بتن افزوده شود و از اختلاط کامل آن با بتن اطمینان حاصل گردد.

کاربرد

  • انواع سیمان پرتلند
  • بتن آماده
  • قطعات پیش ساخته
  • بتن پیش تنیده

بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه میگردد:

 گالن 20 لیتری