09125866685

روغن قالب پایه نفتی

10 / 10
از 1 کاربر

SA-MO روغن قالب آماده بر پایه مواد شیمیایی می باشد. از این محصول برای سهولت در باز کردن قالب های بتن استفاده می شود به طوری که با سیمان واکنش می دهد و  بعد از باز کردن قالب بتن دارای سطحی یکنواخت و صاف خواهد بود. ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابد.

این ماده تاثیر منفی بر بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهادی مصرف گردد باعث عدم چسبندگی داخل بتن نمی شود.

 

کاتالوگ

محصولات مرتبط

ارسال نظر و نظرات ثبت شده