09125866685

روغن قالب پایه آب

9 / 10
از 3 کاربر

شرح

 

 SP-MOW روغن قالب آماده مصرف که علاوه بر قابلیت رقیق سازی با آب برای محیط زیست هم بی ضرر می باشد. این محصول قبل از بتن ریزی بر روی سطح قالب پاشیده می شود تا باز کردن قالب را آسان نماید. بعد از باز کردن قالب بتن دارای سطحی یکنواخت و صاف خواهد بود ضمن اینکه حباب های سطح بتن نیز کاهش می یابند. عملکرد این ماده به این صورت است که با سیمان واکنش داده و باعث جدا شدن راحت تره قالب می شود و تاثیر منفی در بتن ندارد و چنانچه در مقادیر پیشنهادی مصرف گردد باعث عدم چسبندگی داخل بتن نمی شود.

 کاتالوگ

 

محصولات مرتبط

ارسال نظر و نظرات ثبت شده