چشم انداز و ماموریت

10 / 10
از 1 کاربر

هلدینگ ساختمانی سپهر آرمه ماموریت دارد تا با استفاده از دانش روز دنیا ، تجربه ارزشمند و سوابق درخشان خود در حوزه تولید مواد شیمیایی ساختمانی و خدماتی و با اتکا بر نیروی انسانی مجرب ، توانمند و متخصص به ویژه نسل جوان ، ضمن حفظ زمانبندی پروژه ها نسبت به اجرای با کیفیت استاندارد و هزینه مناسب در راستای تامین رضایت ذینفعان گام برداشته و تلاش و همت خود را بر آن گذارد تا در راستای چشم انداز تعیین شده به یک شرکت معتبر در سطح ملی و منطقه ای تبدیل گردد.