طراحی بتن های خاص

9 / 10
از 11 کاربر

 

انتخاب مصالح، طرح اختلاط، تولید، بتن ریزی، عملآوری و همچنین کنترل کیفی بتن از جمله عواملی هستند که در استفاده از بتن باید مورد توجه قرار گیرد. هلدینگ ساختمانی سپهرآرمه  به عنوان یکی از اولین شرکتهای مشاوره تخصصی در زمینه تکنولوژی بتن آمادگی کامل دارد تا در زمینههای مختلف اجرایی و مطالعاتی در زمینههای مرتبط با بتن خدمات خود را به کارفرمایان، پیمانکاران و مشاورین محترم ارائه نماید.

 

این خدمات عبارتند از:

 

خدمات طراحی اختالط بتن

 

 

شرکت سپهرآرمه به صورت تخصصی در زمینه طراحی مخلوطهای بتنی خاص که در ادامه آمده است، فعالیت دارد.

 

  • ·        بتن عملکردی نرمال (طرح اختالط بتنهای نرمال اما با رویکرد عملکردی بر اساس قابلیت پمپاژ، دوام، کارایی و دیگر عملکردهای

 

مورد نیاز) (Performance-based Concrete)

 

 

 

  • ·       بتن غلتکی (RCC Concrete)

 

  • ·       بتن پاششی (Shotcrete Concrete)

 

 

  • ·       بتن پالستیک (Plastic Concrete)

 

  • ·       بتن سبک سازهای (lightweight Aggregate Concrete)

 

 

 

 

 

 

 

خدمات آزمایشگاهی مرتبط با مصالح و مواد اولیه بتن

 

 

خدمات مهندسی و آزمایشگاهی هلدینگ ساختمانی سپهرآرمه با استفاده از توانمندیهای آزمایشگاههای در خصوص انجام پروژههای خدمات تحقیقاتی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمونهای لازم برروی انواع مواد، مصالح و فرآوردههای ساختمانی و ژئوتکنیک فعال می باشد.

 

کیفیت و مشخصات مصالح سنگی و دیگر مصالح تشکیل دهنده بتن در عملکرد بتن تازه و سخت شده نقش به سزایی دارند. بنابراین اولین گام در دستیابی به بتن مورد نیاز، انتخاب درست این مصالح می باشد. هلدینگ ساختمانی سپهرآرمه با تحقیقات بسیاری که در زمینه بهینه سازی طرح نسبت بندی انجام داده است، در جهت ارائه بهینه ترین طرحهای نسبت بندی بر اساس ویژگیهای دوام، مقاومت، کارایی و هزینه فعال می باشد