09125866685

گروت پایه سیمانی بدون انقباض

10 / 10
از 1 کاربر

SA GROUT C50یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به مالتی روان و بدون جمع شدگی می شود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده