09125866685

گروت پایه سیمانی با مقاومت بالا

10 / 10
از 1 کاربر
SA GROUT G2 یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به ملاتی روان و بدون جمع شدگی می شود

                            
ارسال نظر و نظرات ثبت شده