گروت پایه سیمانی با مقاومت بالا

SA GROUT G2 یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل کارگاه تبدیل به ملاتی روان و بدون جمع شدگی می شود