گروت اپوکسی

SA GROUT EP گروت اپوکسی روان و بدون حلال می باشد که برای تحمل بارهای فعال

و برای کاربردهای بسیار زیادی طراحی شده است.  این محصول برای ضخامت های 

4 الی 12 سانتیمتر مناسب می باشد. این محصول به شکل سه جزئی تحویل و به آسانی در کارگاه  مخلوط شده و ملات روانی به دست می آید