ژل میکروسیلیس

شرح

SF GEL X سوسپانسیونی از میکروسیلیس در آب به صورت دوغاب می باشد که به عنوان مکملی کارا جایگزین مناسبی برای پودر میکروسیلیس می باشد، به طوری که حمل و نقل آنرا راحت تر و کم هزینه تر نموده و همچنین به خوبی در بتن پخش می شود. یکی از مهمترین معایب میکروسیلیس پودری، عدم پخش شدگی مناسب آن در ماتریس بتن یا ملات می باشد. از آنجا که ذرات میکروسیلیس کمتر از یک درصد اندازه ذرات سیمان می باشند، جاذبه سطحی بالایی داشته و شدیدا تمایل دارند که در بتن به یکدیگر چسبیده و ایجاد کلوخه کنند. کلوخه شدن میکروسیلیس باعث می شود که بخش زیادی از میکروسیلیس در معرض واکنش پوزولانی قرار نگیرد و از اثربخشی آن بکاهد. این مراکز تجمیع میکروسیلیس فاقد استحکام بوده و از مقاومت بتن می کاهند. جهت غلبه بر این مشکل دوغابی از میکروسیلیس به صورت ژل تولید شده است که برای ساخت بتن های آب بند، نفوذناپذیر و با دوام استفاده می شود. این محصول در صورت سفارش مشتری با الیاف مصنوعی نیز ارائه میگردد
ژل میکروسیلیس

نحوه مصرف

 مقدار پیشنهادی مصرف بین 3 تا 12 درصد میزان سیمان مصرفی در بتن می باشد. مقدار بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمایشات موردی و با در نظر داشتن طرح نسبت بندی و ویژگیهای مورد نیاز تعیین میگردد. حداقل 4 دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در بچینگ پس از اضافه کردن این محصول ادامه پیدا کند.

کاربرد

  • قابل کاربرد با انواع سیمان پرتلند
  • بتن آماده
  • قطعات پیش ساخته
  • بتن توانمند (HPC)
  • بتن خودتراکم
  • بتن پیش تنیده
  • بتن آب بند

بسته بندی

این محصول در بسته بندی زیر ارائه میگردد:

    سطل 25 کیلوگرمی