چسب بتن استحکامی

SA CONBOND    امولسیونی بدون حلال می باشد که به گونه ای فرموله شده که برای  اتصال بتن قدیم به جدید و ملات کاری و همچنین کارهای تعمیراتی مورد استفاده قرار گیرد این محصول قابل ارزیابی با استانداردهای ASTM  C1059,C1042 می باشد