09125866685

پرایمر قیری پایه آب

10 / 10
از 1 کاربر

شرح

 

پرایمر قیری پایه آب SA BITUMER PRIMER محصولی تک جزعی بر پایه قیر و پودرهای معدنی با قابلیت رقیق شدن با آب می باشد.این محصول قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح را دارا می باشد.از مهمترین کاربردهای این محصول محافظت از بتن ها و دیوارهای مدفون در خاک در مقابل نفوذ نم و رطوبت می باشد.همچنین از این محصول به عنوان عایق کاری استخرها,سقف ها و دیوارها و مخازن آب نیز استفاده می شود.این محصول با استاندارد ASTM D-2939 نیز مطابقت دارد.

پرایمر قیری پایه آب

 

کاتالوگ

ارسال نظر و نظرات ثبت شده