واترپروف مایع بتن

شرح

 آببند کننده بتن بر پایه کوپلیمرهای اکرلیکی میباشد. این محصول برای استفاده در استخرها، مخازن بتنی، دیوارهای حائل، فونداسیونها و دیگر کاربردهایی که نیاز به کاهش نفوذپذیری بتن دارد، مناسب میباشد.

عملکرد سه گانه این محصول باعث آببندی و کاهش نفوذپذیری بسیار مطلوب در بتن میگردد. این محصول با داشتن خاصیت روانکنندگی در نسبت آب به سیمان برابر باعث افزایش کارایی و در نتیجه تراکم بهتر بتن میگردد که در نهایت کاهش خلل و فرج و نفوذپذیری بتن را به همراه دارد. از سوی دیگر ذرات پلیمری موجود در این محصول با دو عملکرد خاصیت آبگریزی و جایگیری در لوله های مویین موجود در بتن و انسداد آنها باعث کاهش هر چه بیشتر نفوذپذیری بتن میگردند. بدیهی است که کاهش نسبت آب به سیمان حاصل از افزایش کارایی طی فرآیندی جداگانه موجب بهبود خواص بتن خواهد گردید.

آب بند مایع بتن

نحوه مصرف

مقدار پیشنهادی مصرف بین 2 تا 4 کیلوگرم برای هر مترمکعب بتن می باشد. مقدار بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمایشات موردی و با در نظر داشتن شرایط محلی موثر بر خصوصیات مکانیکی و رئولوژی مورد نیاز قابل تعیین است. قبل از اضافه کردن Fitban 20 به بتن بهتر است که با آب اختلاط مخلوط گردد. حداقل 4 دقیقه عملیات مخلوط کردن بتن در بچینگ پس از اضافه کردن این محصول ادامه پیدا کند. در صورت استفاده از این محصول در تراک میکسر به ازای هر متر مکعب بتن یک دقیقه عملیات مخلوط کردن با دور تند انجام گیرد(حداقل 5 دقیقه)

کاربرد

انواع سیمان پرتلند

بتن آماده

قطعات پیش ساخته

بتن پیش تنیده

بتن آببند

بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه میگردد:

گالن 20 لیتری

کاتالوگ