09125866685

واتراستاپ هیدروفیلی

10 / 10
از 1 کاربر

نوع جدیدی از واتراستاپ‌های پلیمری توسعه یافته اند که به واتراستاپ‌های هیدروفیلی معروفند. ترکیب مواد این محصولات از دو بخش اصلی تشکیل شده است.

  1. 1.       یک بخش پلیمری الاستومری که اسکلت واتراستاپ را تشکیل می دهد. این پلیمر باید انعطاف لازم برای تغییرات حجمی را داشته باشد.
  2. 2.       یک فیلر که در بافت بخش پلیمری فوق پخش شده است. این فیلر در تماس با آب، تمایل به جذب آب داشته و پس از جذب آب افزایش حجم پیدا می کند.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده