09125866685

مکمل بتن

10 / 10
از 1 کاربر

SLURRY GEL به صورت سوسپانسیونی از میکروسیلیس در آب می باشد. این محصول با محصول جانبی هیدراتاسیون COH واکنش داده و در نتیجه باعث تولید هیدروسیلیکات کلسیم CSH در بتن می شود. محصول ثانویه از واکنش مذکور باعث افزایش خاصیت آب بندی، مقاومت مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد. همچنین از SLURRY GEL در انواع سازه های آبی مانند سد و مخازن و تصفیه خانه ها جهت بهبود خواص ذکر شده می توان استفاده نمود

ارسال نظر و نظرات ثبت شده