ملات تعمیری دو جزئی

SA- STICK REP ملات ترمیمی دو جزئی بر پایه سیمان و پلیمر با انعطاف پذیری  بالا جهت استفاده بر روی سطوح بتنی و فلزی می باشد. دوام بالا و چسبندگی خوب به  بتن و انواع مصالح از خواص این محصول است