ملات تعمیری تک جزئی

SA QUICK REP ملات تعمیری  یک جزئی اصلاح شده با  پلیمر آکریلیکی  جهت  صافکاری سطح بتن می باشد که  پس از  اضافه شدن  آب، به  ملاتی  خاکستری رنگ که قابلیت اجرا به وسیله ماله بر روی  سطوح آسیب  دیده و زبر بتنی را دارد تبدیل می شود