ملات تعمیری

ملات های تعمیری شامل انواع ملات های تک جزئی و دو جزعی بوده و برای تعمیرات نقاط کرمو و شن زده در بتن و زیرسازی استفاده می شوند.این ملات های تعمیری بسته به نوع تعمیر بتن قابلیت اجرا در ضخامت های مختلف و المان های سازه ای گوناگون از قبیل سقف،کف و دیوار را دارا می باشند.