09125866685

عمل آورنده بتن

10 / 10
از 1 کاربر

عمل آورنده بتن SA CURE محصولی است بر پایه حلال آبی که پس از اجرا در سطح بتن تشکیل غشا می دهد و مانع از تبخیر رطوبت بتن

 می گردد. همچنین لایه تشکیل شده از خشک شدن سطح بتن در اثر وزش باد جلوگیری می کند و از ایجاد ترکهای ریز ممانعت می نماید. این لایه پس از دو الی سه هفته تحت تاثیر عوامل محیطی از بین می رود و برای عمل آوری سطوح کف که در آینده عملیات پوشش کفسازی صنعتی و تزیینی روی آن انجام می گیرد، بسیار مناسب است

ارسال نظر و نظرات ثبت شده