09125866685

آب بند منعطف و کشسان پلیمری

10 / 10
از 1 کاربر

 شرح

 SAP COAT PLUS محصولی است پلیمری که از رزینهای مصنوعی اکرلیکی تولید شده است. این محصول به منظور تولید بتن آببند و پوشش ملاتی آببند کننده استفاده میگردد. این افزودنی در بتن و ملات موجب کاهش نفوذپذیری، آب بندشدن و افزایش دوام بتن میگردد. موارد کاربرد این محصول برای آب بندی شامل سطوح بتنی مخازن آب، لوله های بتنی آب و فاضالب، کانالهای آبیاری، دالهای بتنی و غیره میباشد.. این ماده آب بند کننده دارای انعطاف پذیری بالا و نفوذ ناپذیر در مقابل رطوبت میباشد و از چسبندگی بالایی برخوردار است. بنابراین ملات و بتن تولید شده با این محصول انعطافپذیر بود و به خوبی به سطح زیرین میچسبد.

 

 

 

کاتالوگ

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده