آب بند منعطف و کشسان پلیمری

 شرح

 SAPSTICK محصولی است پلیمری که از رزینهای مصنوعی اکرلیکی تولید شده است. این محصول به منظور تولید بتن آببند و پوشش ملاتی آببند کننده استفاده میگردد. این افزودنی در بتن و ملات موجب کاهش نفوذپذیری، آب بندشدن و افزایش دوام بتن میگردد. موارد کاربرد این محصول برای آب بندی شامل سطوح بتنی مخازن آب، لوله های بتنی آب و فاضالب، کانالهای آبیاری، دالهای بتنی و غیره میباشد.. این ماده آب بند کننده دارای انعطاف پذیری بالا و نفوذ ناپذیر در مقابل رطوبت میباشد و از چسبندگی بالایی برخوردار است. بنابراین ملات و بتن تولید شده با این محصول انعطافپذیر بود و به خوبی به سطح زیرین میچسبد.

نحوه مصرف

 برای ساخت پوشش آب بند کننده این رزین باید به صورت 1 به 1 حجمی با سیمان و یا یك پرکننده پودری ترکیب شود. سطح زیرکار بایستی کامال خشك، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و مواد چربی و نفتی بوده و هرگونه مواد اضافه چسبیده به سطح یا قطعات سست آن جدا شود. این محصول را میتوان بوسیله رولر و یا برس نقاشی بر روی سطوح اعمال نمود. به منظور اطمینان از ایجاد لایه آببند با دوام، لازم است ضخامت پوشش ایجاد شده کمینه 300 میکرون باشد که میتواند در یك یا چند لایه بسته به روش اجرا و زبری سطح اعمال شود. لازم به ذکر است که برای سطوح با خلل و فرج زیاد و ترکهای سطحی، قبل از اجرای لایه نهایی برای ایجاد سطح کامال آب بند لازم است که کلیه خلل و فرج و حباب های سطحی بتن با استفاده ملات با نسبت حجمی 1 به 2رزین به سیمان بتونه کاری کامل انجام شود.

  کاربرد

 پوشش ملاتی انعطاف پذیر

  •  بتن آماده
  • بتن آببند
  •  ملات ترمیمی

 بسته بندی

این محصول در بسته بندی های زیر ارائه میگردد:

  • گالن 20 لیتری
  • بشکه 200 لیتری
1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول